OPsystemOY logo RGB
op jasto huvud maskiner transparent 1906ny
kuulumme op gruppen

doppstadt logo

dw3060

Doppstadt Mobiililaitteet

Doppstadtin mobiililaitteita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen kierrätysprosessin eri vaiheissa, jolloin saavutetaan joustava ja toimiva ratkaisu. Kierrätettävä materiaali voidaan käsitellä yksink-ertaisesti ja taloudellisesti syntypaikalla jätteestä lopputuotteeksi tehokkaalla tavalla.

dw306 stationary

Doppstadt Kiinteät laitteet

Doppstadtin kiinteät laitteet ovat tunnettuja vahvarakenteisuudesta, toimivuudesta ja huoltoystävällisyydestä. Laitteista löytyy suuri va-likoima mm murskaimia, seuloja, sekoittimia, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen kierrätysprosessin eri vaiheissa, jolloin saa-vutetaan joustava ja toimiva ratkaisu. Kierrätettävä materiaali voidaan käsitellä yksinkertaisesti ja taloudellisesti syntypaikalla jätteestä lop-putuotteeksi tehokkaalla tavalla.
Lue lisää...